Privacybeleid

Noordje respecteert de privacy van haar bezoekers/deelnemers/Vrienden/geïnteresseerden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Waar gebruiken wij jouw informatie voor?
Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Aanvraag informatie
Als jij interesse hebt in het aanbod van Noordje, dan kun je op onze website, telefonisch of schriftelijk informatie aanvragen, die wij je vervolgens per mail en/of post toesturen. Wij vragen je daarvoor om jouw naam, adresgegevens en e-mailadres. Tevens vragen wij je jouw telefoonnummer door te geven, zodat onze medewerker contact met je kan opnemen.

Nieuwsbrief
Via de website van Noordje kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor je naam en e-mailadres.

Deelname activiteiten
Wanneer jij besluit deel te nemen aan de activiteiten bij Noordje, verwerken wij in ons systeem jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van het opstellen van deelnameformulieren en het opstellen van eventuele facturen.

Financiële administratie
Noordje is wettelijk verplicht om wanneer zij jou een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Ten behoeve van het opstellen van de factuur worden jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Klacht
Wanneer jij een klacht indient per mail of telefonisch verwerken wij jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om de klacht in behandeling te nemen.

Contact
Wanneer jij wilt dat Noordje contact met jou opneemt, kun je een mail sturen of ons bellen. Om te kunnen antwoorden verwerken wij jouw naam, adres, e-mailadres en jouw telefoonnummer.

Noordje verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met jouw persoonsgegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet
Als jouw gegevens bij Noordje bekend zijn, heb je, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Noordje verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun jij Noordje schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kun je Noordje verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen en kun jij de eventuele toestemming die jij voor verwerking van jouw persoonsgegevens gegeven hebt, intrekken. Wanneer jij niet benaderd wilt worden met informatie over het aanbod van Noordje kun je dat uiteraard ook aan ons laten weten. Jouw verzoek(en) zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst worden behandeld door Noordje.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken sturen via mail aan:
info@noordje.nl

Indien jij het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en jij komt met ons niet tot een oplossing, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je klacht kunt je sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement
Aangezien jouw privacy bij Noordje van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. Je dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe je de cookievoorkeuren kunt regelen.
Je kunt te allen tijde je toestemming wijzigen of intrekken uit de cookieverklaring op onze website.
Meer informatie over wie wij zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken vindt je in bovenstaande Privacybeleid.
Jouw toestemming geldt voor het volgende domein: noordje.nl

 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op je apparaat opgeslagen wanneer de website in jouw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar het verbeterd moet worden.

Hoe gebruiken wij cookies?
Zoals de meeste online diensten, maakt onze website gebruik van cookies first-party en third-party cookies voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, en ze verzamelen geen vanjouw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De third-party cookies die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe je met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die relevant voor je zijn, en al met al om je een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om jouw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken wij?
De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën:

De onderstaande lijst geeft een gedetailleerd overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt:

CookieOmschrijving
Necessary
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non-necessary".
cookielawinfo-checkbox-advertisementThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement".
_GRECAPTCHAThis cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis.
viewed_cookie_policyDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk".
cookielawinfo-checbox-functionalDe cookie wordt ingesteld door GDPR Cookie Consent om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-performanceDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Performance".
cookielawinfo-checbox-analyticsDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Analytics".
cookielawinfo-checbox-othersDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overige".
Performance
YSCThis cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.
Advertisement
VISITOR_INFO1_LIVEThis cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.
test_cookieThis cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies.
IDEUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
Others
CONSENTNo description

 

Hoe kan ik de cookie voorkeuren beheren?

je kunt jouw cookievoorkeuren beheren door hierboven op “Beheer uw toestemming” en vervolgens op “Cookie Instellingen” te klikken. Hier kun je de cookiecategorieën op de pop-up in- of uitschakelen volgens jouw voorkeuren.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. Je kunt de instellingen van jouw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org of bekijk de website van de Consumentenbond.

Pin It on Pinterest