Bestuur

Naam instelling: Noordje
Naam van de Stichting : Stichting Noordjes Kinderkunst.
RISN(fiscaal nummer): 8187.76.389.B.01.
KvK-nummer: 34288794.
Rekeningnummer NL71 INGB 0004 1392 84 tnv Stichting Noordjes Kinderkunst
Post- en bezoekadres van de instelling:
Zamenhofstraat 14B, 1022 AC Amsterdam

Doelstelling van de ANBI:
Het aan de hand van educatieve thema’s kinderen en jongeren kennis laten maken met kunst, cultuur en creativiteit en taalontwikkeling. Noordje stimuleert hiermee de ontwikkeling van kinderen en jongeren op het gebied van zelfontplooiing, zelfbewustzijn, integratie, samenwerken en waardering.
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn vastgelegd in Noordjes Ondernemingsplan 2020-2024 en worden onderstaand uitgelicht.

Functies en namen van de bestuurders:
Voorzitter: Gabriël van Rosmalen
Secretaris: Elijah Alvares
Penningmeester: Youssef Ghazouani
Bestuurslid: Hajo Reinders
Bestuurslid: Merel van Deursen

De stichting is georganiseerd volgens het Bestuur+directie-model, volgens de Cultural Governance.
Het beloningsbeleid: De bestuursleden genieten, buiten een niet-bovenmatige vergoeding van de door hen terzake van hun werkzaamheden gemaakte kosten, geen honorarium.
De directeur wordt aangesteld door het bestuur op basis van een full time contract. De beloning wordt door het bestuur vastgesteld.

 

Pin It on Pinterest

Share This