Noordje op school

PRIMAIR ONDERWIJS
Noordje organiseert verschillende projecten op maat op basisscholen in Amsterdam Noord en zelfs daarbuiten. Kunstenaars en kunstdocenten van Noordje komen bij jou in de klas om inspirerende kunstlessen te geven. We gaan net een stapje verder dan de reguliere BeVo les en laten de kinderen kennis maken met diverse kunstvormen, technieken en materialen. Noordje stelt haar lessen samen rond een thema, maar kan ook aansluiten op een thema van de school. Noordje heeft inmiddels een expertise opgebouwd op het gebied van kunstonderwijs en verlicht met haar programma’s de werkdruk op scholen. Onze docenten hebben ruime ervaring in lesgeven en zijn in staat zelfstandig voor de klas te staan. Noordje werkte al samen met verschillende basisscholen in Amsterdam Noord en daarbuiten, zoals de Buikslotermeerschool, Kentalis Signis, IKC de Zeven Zeeën, de Botteloef, de IJdoornschool, het Wespennest, OBS IJplein en Elzenhagen.

Voorbeelden van de mogelijkheden:

Schrijflab op school:
Tijdens Schrijflab op School werken de leerlingen onder begeleiding van gastdocenten (schrijvers, journalisten, illustratoren, theatermakers en kunstenaars) aan hun eigen verhalen en kunst. Op deze manier verbeteren ze hun taalvaardigheid op een creatieve manier en worden ze gemotiveerd door hun eigen interesses. De invulling wordt afgestemd op basis van de behoeften en thema’s van de school.

Met dit programma biedt Noordje programma’s aan voor meerdere groepen van het primair onderwijs onder schooltijd. Het Schrijflab op School is aanvullend en verrijkend op gebied van beeld en taal. Voor de leerlingen betekent dit individuele aandacht en voor de leerkrachten de mogelijkheid om met kleinere groepen te werken. Noordjes Schrijflab op School op basisschool de Botteloef wordt genoemd als praktijkvoorbeeld in het zojuist verschenen onderzoek door Sardes in opdracht van het LKCA en Stichting Lezen. Zij zijn dit onderzoek gestart om een sterkere verbinding tot stand te brengen tussen leesbevordering en cultuureducatie. Lees hier het hele onderzoek: Rapportage leesbevordering en cultuureducatie

 

Kunstlab op School:
Tijdens Kunstlab beeldend maken kinderen kennis met diverse kunstvormen en technieken. Een greep uit het aanbod van het Kunstlab: illustreren, schilderen, fotografie, animatie, graffiti, druktechnieken, collages maken, naaien, sieraden maken, 2- en 3-dimensionale werken maken van klei, papier maché, karton of hout en nog veel meer.

Naast Kunstlab beeldend hebben we ook Kunstlab podium, met o.a. theater en dans.

 

 

 

 

Met Noordje naar het museum Met Noordje naar het museum:
Een kunstdocent van Noordje neemt de klas mee naar één van de beroemde musea in Amsterdam. We bestuderen bijvoorbeeld spannende installaties in het Stedelijk, bewonderen grote kunstenaars in het Rijksmuseum of laten ons inspireren door de bekende meesters in het Van Gogh museum. Maar we kunnen ook gaan kijken rondom de school! Is daar beeldende kunst in de openbare ruimte en wat is dat eigenlijk? Na het bezoek aan het museum heeft de kunstdocent van Noordje een bijpassende creatieve opdracht.

Lees voor voorbeelden van verschillende inspirerende museumbezoeken de verslagen ervan op deze website.

 

Keti Koti Junior
Samen met NiNsee (Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis) organiseert Noordje in Amsterdam Noord Keti Koti Junior. Leerlingen van verschillende basisscholen in Noord krijgen les over het Nederlands slavernijverleden en hoe dat nog steeds een rol speelt. Naast een informatieve les van het NiNsee biedt Noordje in samenwerking met verschillende kunstenaars op school twee creatieve verwerkingslessen aan. Hierin wordt deze geschiedenis dicht bij de belevingswereld van de leerlingen gebracht. We sluiten het project af met de Keti Koti Junior Show, waar Keti Koti zowel wordt herdacht als gevierd.


Weten wat we voor jouw school kunnen betekenen? Neem contact op met lotte@noordje.nl voor meer informatie over kunstlessen op maat bij jou op school.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Vanuit het jongerenprogramma Buro Z biedt Noordje ook voor het voortgezet onderwijs verschillende programma’s op maat aan. Dat kunnen korte, maar ook langere lessenreeksen zijn. In dit kader werkt Noordje met professionele gastdocenten op het gebied van fotografie, rap, graffiti, theater, schrijven of beeldende kunst. Daarnaast is een excursie naar een museum of galerie met hieraan gekoppeld een kunstles van één van onze kunstdocenten ook een mogelijkheid.

Neem contact op met eva@noordje.nl voor meer informatie.

Voor meer informatie over Noordje op School:
saskia@noordje.nl
lotte@noordje.nl

Pin It on Pinterest

Share This