Vacature

Penningmeester van bestuur

Stichting Noordjes Kinderkunst (Noordje) is er voor kinderen en jongeren van 6-16 jaar die van huis uit niet vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen, en die vanuit hun achtergrond vaak een taal- en leerachterstand hebben.

Sinds 2007 stimuleert Noordje hun ontwikkeling op het gebied van kunst, cultuur en taal, zodat zij hun kansen vergroten om volwaardig mee te draaien in de maatschappij. Met 16 jaar ervaring in Amsterdam Noord is Noordje goed op de hoogte van alles wat er speelt rondom cultuur, onderwijs en politiek. Zo speelt Noordje in op de mogelijkheden om haar missie uit te voeren: bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren middels kunsteducatie en creatief schrijven in de wijk en op scholen van het primair en voortgezet onderwijs.

Noordje maakt met haar beleid “Ruimte en Basis voor de Jeugd” deel uit van het huidige Kunstenplan 2021-2024 en wordt hiermee ondersteund door Amsterdams Fonds voor de Kunst. Met subsidies vanuit de gemeente en private fondsen worden Noordjes activiteiten op projectbasis ondersteund. Daarnaast zijn er de Vrienden van Noordje. Dit zijn ca 100 bedrijven uit Amsterdam Noord die Noordje financieel of in natura ondersteunen. Op dit moment is Noordje bezig met de ontwikkeling van een kunsthal voor de jeugd in Amsterdam Noord.

Om de missie van Noordje ook in de toekomst te kunnen blijven uitdragen zoekt Noordje een gedreven en enthousiaste persoon die de bestuursfunctie van penningmeester wil bekleden.

Rol penningmeester

De financiële organisatie wordt beheerd door de financiële administratie bij Noordje in samenwerking met een administratiekantoor. Voor de afrekeningen van grote fondsen schakelen wij een accountant in.
De penningmeester van het bestuur heeft contact over de financiën met de directeur en adviseert en controleert de lopende financiële stroom middels financiële overzichten die ter voorbereiding op de vergaderingen worden overlegd. De penningmeester is sparringpartner van de directeur met betrekking tot fondsenwerving en keurt de jaarbegroting goed. Samen met de directeur geeft de penningmeester helder inzicht op de financiële stand van zaken tijdens bestuursvergaderingen.

Bestuur

De stichting werkt met een bestuurs-directie model, opgesteld volgens de Governance Code Cultuur en de waarden uit de Fair Practice Code. De uitwerking hiervan is vastgelegd in een bestuursreglement en een directiereglement. Het bestuur van Noordje bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur stelt zich integer, verantwoordelijk en onafhankelijk van de organisatie op.
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, maar hebben recht op een vergoeding van de door hen gemaakte kosten.

Het bestuur vergadert 6 keer per jaar.

Wonen of werkzaam zijn in Amsterdam Noord en kennis hebben van fondsenwerving voor de culturele sector is een pré. Noordje streeft naar een divers bestuur op het gebied van gender, leeftijd, culturele achtergrond en specifieke expertise. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die deze diversiteit in ons bestuur nog meer versterken.

Wij ontvangen uw brief met korte motivatie en CV in een pdf graag uiterlijk 9 mei 2024 ter attentie van directeur Noordje:

Saskia Noordhuis via saskia@noordje.nl of bel (0624848332).

 

Vacaturekenmerken

Soort functie:
Vrijwilliger

Geplaatst:
18 april 2024

r

Sluitingsdatum:
Doorlopend

}

Uren:
2 tot 20 uur p/m

Opleidingsniveau:
MBO HBO - WO

Contactpersoon:
saskia@noordje.nl

Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met 020-6328236, of via email met saskia@noordje.nl.

Pin It on Pinterest

Share This