sponsors & vrienden
Noordje en de Geefwet

Onlangs werd bekend dat mensen nog niet op grote schaal gebruik maken van de Geefwet. Dat is een wet om schenkingen aan culturele instellingen zo gunstig mogelijk te maken voor particulieren en bedrijven. Die regeling zorgt ervoor dat schenkers aan culturele instellingen (en dat zijn we!), 1,25 keer hun gift kunnen  aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Bedrijven kunnen dat zelfs 1,5 keer doen. Door die zogenoemde ‘multiplier’ mag een gift van 1.000 euro dus als 1.250 euro of 1.500 worden afgetrokken. Het is best slim om daar gebruik van te maken! Voor informatie, lees de uitleg bij www.goededoelen.nl/schenken

Noordje heeft een ANBI Status.