Draag bij via ‘Voor de Kunst’ voor voortbestaan Online Boekenclub

Noordje is een campagne gestart op Voor de Kunst voor het voortbestaan van de Online Boekenclub.

Voor de Kunst Campagne

Draag bij aan een jaar lang magie, leesplezier en verbetering van de taalvaardigheid voor 100 kinderen!

Over de boekenclub
De Boekenclub van Noordje leest 4 x per week online samen een boek. Dat is erg leuk, maar vooral hoognodig. We proberen zo de verminderde leesvaardigheid onder jongeren te bestrijden én de maatschappelijke kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen te verkleinen.

De lezers
De deelnemers komen grotendeels uit Amsterdam-Noord, maar zij of hun families hebben vaak wortels elders op de wereld. Thuis wordt in veel gezinnen geen Nederlands gesproken. Dit zorgt qua vocabulaire en uitdrukkingsvermogen voor een kloof met kinderen die op het gebied van taal in de eigen omgeving meer aangereikt krijgen.

Fundament
Door de kinderen onder begeleiding van gedreven vrijwilligers ZELF te laten lezen en op basis daarvan taalkundige handvatten en technieken aan te bieden, dragen we bij aan hun taalvaardigheid. Omdat succesvol leven en leren volgens ons begint bij taal, hopen we op deze manier bij te dragen aan een sterker fundament onder hun maatschappelijke toekomst.

Horizon
Daarnaast is lezen voor iedereen natuurlijk een manier om de eigen horizon te verbreden, meer begrip te krijgen voor andermans opvattingen en handelingen, en ons eigen denken en handelen vorm te geven.

3 jun 2024

Pin It on Pinterest

Share This