Amsterdam Schrijflab op School – onderzoek Amsterdam UMC

Noordje Aanbod - Schrijflab op school

Noordje organiseerde in schooljaar 2019/2020 de pilot van het Amsterdam Schrijflab op School op basisschool de Botteloef in Amsterdam Noord. Het was hierbij voor Noordje belangrijk om te weten wat de waarde is van het Schrijflab voor de kinderen, maar ook voor de school. Vanuit deze vraag is een onderzoek tot stand gekomen en uitgevoerd door en dankzij Christine Dedding en Karijn Aussems van Amsterdam UMC. Het resultaat -een responsieve evaluatie van Noordjes Schrijflab voor basisscholen- is er een om trots op te zijn. Voor beide partijen is dit een eerste en betekenisvolle aanzet tot een groter en completer verhaal over de visie van Noordje, gezien vanuit de kinderen en jongeren om wie het gaat. Veel dank aan alle betrokkenen vanuit Noordje, de Botteloef, Amsterdam UMC, en het AFK die dit mogelijk hebben gemaakt. 

De responsieve evaluatie “Niet laten zien wat je kan, maar wie je bent” is op te vragen bij Noordje 

 

10 mrt 2021

Pin It on Pinterest

Share This