Buro Z

Buro Z is ontwikkeld om in te zetten op scholen

Verbinding & Ontwikkeling Bij Buro Z leggen we bruggen tussen jongeren van 12-18 jaar en professionals. We gaan in gesprek met de jongeren om hun verhalen te horen, hun uitdagingen te begrijpen en hun interesses te ontdekken.

 

Buitenschoolse Activiteiten voor Jongeren Buro Z organiseert boeiende activiteiten voor jongeren buiten schooltijd, gebaseerd op hun wensen en behoeften. Deze vrijwillige bijeenkomsten vinden plaats in school in kleine groepen van ongeveer 12 jongeren. Dit biedt hen de kans om nieuwe ervaringen op te doen en een gevoel van samenhorigheid te creëren binnen de groep.

Onze Missie Als jongerentak van Noordje, is Buro Z in het leven geroepen om jongeren van 12 tot 18 jaar te verbinden en te ondersteunen in hun sociale en maatschappelijke context. Ons doel is om hun wereld en hun sociale netwerk te vergroten. Dit doen we door creatieve activiteiten te organiseren waarbij kunst als middel dient om gesprekken te openen tussen jongeren onderling en met begeleiders. Deze gesprekken bieden inzicht in hoe het met de jongeren gaat – op school, thuis, welke uitdagingen ze aangaan, welke dromen ze najagen en hoe ze elkaar maar ook wij ze daarin kunnen ondersteunen.

Een Veilige Ruimte voor Groei Buro Z biedt een veilige omgeving waarin jongeren zichzelf kunnen zijn. We voorzien in vaste aanspreekpunten en betrokken rolmodellen. Via diverse activiteiten die aansluiten bij hun interesses, zoals bullet journaling, museumbezoek, podcast maken, nail art, graffiti, muziek, fashion, architectuur, bezoek van externe creatieve hubs en creatieve workshops moedigen we jongeren aan om actief deel te nemen en zich te ontwikkelen.

Onze Kernwaarden De kernwaarden van Buro Z – verbinding, vertrouwen en continuïteit – vormen de essentie van ons langdurige betrokkenheid met jongeren. Ons doel is om persoonlijke ondersteuning te bieden. Ervaring heeft ons geleerd dat betrouwbare begeleiding, toegankelijke communicatie, een vast ritme en activiteiten op maat van groot belang zijn.

Ontdek, Groei en Verbind Kortom, Buro Z biedt een platform voor jongeren om samen te komen, zichzelf uit te drukken en deel te nemen aan activiteiten die hun persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Of het nu gaat om ondersteuning of naschoolse programma’s, Buro Z staat voor je klaar.

Contact en Locaties Je vindt ons hoofdkantoor in Noordjes Kazerne aan de Zamenhofstraat 14B.
Heb je vragen, ideeën of wil je meer weten? Kom gerust langs of stuur een e-mail naar eva@noordje.nl. We kijken ernaar uit om met jou (school) in contact te komen.

Impressie 

 

Buro Z biedt ook programma’s onder schooltijd. De programma’s zijn in overleg en op maat.

Pin It on Pinterest

Share This