aanbod
Noordjes Schrijflab op school

Noordjes Schrijflab op school is een onderschools programma van 3 lessen van 1,5 uur voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs in Amsterdam Noord.

Met dit programma werken kinderen van verschillende scholen in samenwerking met schrijvers en illustratoren toe naar het boek: Verhalen uit Noordjes Schrijflab.  

Het uitgangspunt voor Noordjes werkwijze is 'Zien, doen en laten zien': kinderen inspireren met voorbeelden uit de kunst, zelf doen, en hun eigen werk presenteren.

Les 1: Bezoek aan Noordjes Kazerne Z met schrijver.

Les 2: Illustrator in de klas.

Les 3: Presenteren en boek afmaken.

Meer info? Neem contact op met ramona@noordje.nl